Antidoping

Eskilstuna 2017-01-02
MEDLEMSINFORMATION
Hej och välkommen till ett nytt träningsår med Allmänna Sportklubben…
Föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet och måste följa de stadgar och regler som gäller för svensk idrott och har ett ansvar att följa RF’s dopingpolicy.
Som medlen i Allmänna Sportklubben kan du bli kallad till dopingtest som genomförs av RF’s regionala testgrupper.
Tester kommer att genomföras under januari och februari 2017 och föreningen vill därför att du som medlem tar del av denna information.
Kent Malmström ordförande Allmänna Sportklubben